KAFALI KAZAN REZİSTANSLARI
AK - 652 - 653 - 654 - 655
2 İNÇ KAFALI REZİSTANSLAR
AK - 656 - 657 - 658 - 659
1/2 İNÇ KAFALI REZİSTANSLAR
AK - 660 - 661 - 662 - 663
KAHVE MAKİNESİ REZİSTANSI
AK - 664
1-1/4 İNÇ 30 CM 2000 W 220V
8.5 Ω CR - Nİ KROM
AK - 665
1-1/4 İNÇ. 60 CM 3000W 220V
8.5 Ω CR - Nİ KROM
AK - 666
1-1/4 İNÇ 90 CM 3000W 220V
8.5Ω CR - Nİ KROM
AK - 667-668-669
1-1/4 İNÇ 35 CM 2000W 220V
8.5Ω CR - Nİ KROM (KIVRIK)
AK - 670-671-672-673
POT ISITICI 1-1/2 İNÇ 24 CM 2000W
230V 8.5 Ω CR - Nİ KROM
AK - 674
MALKAN ÜTÜ REZİSTANSI 1-1/2 İNÇ
25CM 4000W 220V 8.5 Ω CR - Nİ KROM
AK - 675-676
TOLON ISITICILAR
AK - 677-678
YAĞLI RADYATÖR REZİSTANSI
AK - 679-680-681-682
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ REZİSTANSI
AK - 683-684-685-686-687
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ
REZİSTANSI
AK - 688
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ REZİSTANSI 5500W 220V 8.5 Ω
CR - Nİ KROM
AK - 689
SAUNA REZİSTANSI
2500W 220V 8.5 Ω CR - Nİ KROM