SOKET VE TERMİNAL ÇEŞİTLERİ
AK - 807
GEÇMELİ DİŞİ TERMİNAL
BÜYÜK - KÜÇÜK
AK - 808
KROM GEÇMELİ DİŞİ TERMİNAL
BÜYÜK - KÜÇÜK
AK - 809
DİŞİ TERMİNAL YANDAN GEÇMELİ
AK - 810
DELİKLİ TERMİNAL BÜYÜK - KÜÇÜK
AK - 811
ERKEK TERMİNAL
AK - 812
TELEFON İÇİN AY TERMİNAL
AK - 813
METRİK 6 PABUÇ ( UFO İÇİN )
AK - 814
TERMİNAL KIILIFI YANMAZ VE NORMAL
AK - 815
CAM KESME APARATI